Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αποτελείται από 3 συστήματα: 1) την συσκευή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (γεννήτρια ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, πηνίο, οδηγός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου) 2) την βαρυτική συσκευή (εντοπιστής βαρύτητας, αισθητήρας βαρύτητας) 3) το υπολογιστικό σύστημα (κεντρικό σύστημα, σύστημα αποσφαλμάτωσης) Περιγραφή συστημάτων Η ένωση δύο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων δημιουργεί ένα ισχυρό πεδίο και ανοίγει μία πύλη μπροστά ή πίσω στον χρόνο. Επειδή τα πάντα στο σύμπαν κινούνται πρέπει ο χρονοταξιδιώτης να κινηθεί και σωστά στο χώρο για να μείνει και σχετικά σταθερός στον χώρο σε σχέση με τον χώρο από όπου έφυγε. Έτσι ο εντοπιστής βαρύτητας εντοπίζει διακυμάνσεις στην βαρύτητα της γης εντοπίζοντας εάν ο ταξιδιώτης είναι σχετικά σταθερός στο χώρο, εάν δεν είναι, τότε τερματίζει την διαδικασία για να μην βρεθεί ο ταξιδιώτης σε διαφορετικό σχετικά ύψος, πλάτος και βάθος, προστατεύοντας τον. 1) Το πηνίο είναι ένας βρόχος από καλώδια και συνδέεται με την γεννήτρια ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ο οδηγός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ενώνει δύο ανεξάρτητα πεδία μεταξύ τους και τα κρατάει περιορισμένα και σταθερά. 2) Ο εντοπιστής βαρύτητας λαμβάνει τιμές βαρύτητας από τον αισθητήρα βαρύτητας και τερματίζει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εάν υπάρχει σημαντική διακύμανση στη βαρύτητα κρατώντας έτσι τον ταξιδιώτη σταθερό στην γη. 3) Το υπολογιστικό σύστημα αναλαμβάνει μέσω του χειριστή του, την εκκίνηση τον τερματισμό και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της μηχανής. Μέσω του συστήματος αποσφαλμάτωσης εντοπίζονται πιθανές βλάβες και ο τρόπος επισκευής.      
Mini EscapeELUDE MAGIENCE PreGame app